BGU Radio רדיו אוניברסיטת בן גוריון בנגב

BGU Radio רדיו אוניברסיטת בן גוריון בנגב

רדיו אוניברסיטת בן גוריון בנגב הוא תחנת רדיו אקדמית המשדרת מתוך אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. התחנה משדרת מגוון רחב של תכניות, כולל תכניות חדשות, תכניות תרבות ותכניות מוזיקה. התחנה מציעה גם תכניות מיוחדות לסטודנטים ולצוות האקדמי, ומשדרת תכניות עם נושאים חשובים ומעניינים לקהל המאזין.